Koulutukset

Positiivinen cv-koulutukset koostuvat yhdestä lähiopetuspäivästä sekä kehittämistehtävästä, joka toteutetaan omassa opetuksessa/työyhteisössä. Koulutuspäivä kestää pääsääntöisesti klo 9-15.30

Koulutuksessa muodostetaan kokonaiskuvan siitä, mitä vahvuusperustaisuus ja positiivinen pedagogiikka tarkoittavat opetuksessa sekä saadaan keinoja ja työvälineitä soveltaa sitä työssä ja työyhteisössä. Lisäksi opitaan ohjaamaan lapsia ja nuoria tunnistamaan, kehittämään ja dokumentoimaan vahvuuksiaan, taitojaan ja kiinnostuksen kohteitaan Positiivisen CV:n (PCV) avulla.

Teemoina koulutuspäivässä:

-Positiivinen pedagogiikka
-Luonteenvahvuudet: voimavahvuudet, ydinvahvuudet, kasvun vahvuudet
-Lapsen ja nuoren lahjakkuudet, taidot, vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet eri toimintaympäristöissä
-Positiivinen CV: miten tuodaan esiin ja dokumentoidaan lapsen ja nuoren näkyvää ja piilossa olevaa potentiaalia – uutta arviointiin
-Itsetuntemus ja identiteetti
-Palautteen annon kulttuuri: kannustamisen ja nähdyksi tulemisen voima – hyvinvointia luokkaan
-Tietoisuustaidot hyvinvoinnin ja itsetuntemuksen tukena
-Kehittämistehtävän ideointia ja suunnittelua tulevaan

Kehittämistehtävänä on työstää oppilaiden kanssa Positiivinen CV ja soveltaa opittua laajemmin opetustyössä ja työyhteisössä. Työn etenemistä, ideoita, oivalluksia ja hyviä käytänteitä jaetaan hankkeen sivuilla Oivalluksia-osiossa. Työn voi tehdä työpareina/ryhmissä.

Koulutukseen osallistujat ja kohderyhmään ( Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion ja ammatillisen toisen asteen opetushenkilöstö) kuuluvat: Alla olevassa koulutuskalenterissa näet eri paikkakuntien koulutukset. Voit ilmoittautua koulutukseen kalenterimerkinnässä olevan ilmoittautumislinkin kautta.

Kunnat ja koulutuksen järjestäjät: Koulutuksia järjestetään tammikuu 2019- lokakuu 2020 välisenä aikana ympäri Suomen ja niitä järjestetään useita kymmeniä. Koulutukset ovat saaneet erinomaista palautetta! Koulutuksen vähimmäisosallistujamäärä on 75 osallistujaa. Koulutuksia on vielä jäljellä! Kysy mahdollisuutta saada koulutus omalle seudulle/paikkakunnalle ottamalla yhteyttä: anne.burman@helsinki.fi. Suosittelemme kuntien välistä ja seudullista yhteistyötä koulutuksen järjestämisessä.

Kun koulutus on sovittu kunnan/alueen yhteyshenkilön kanssa, siihen voi ilmoittautua allolevan kalenterin kautta. Koulutus on tällöin tarkoitettu ensisijaisesti sen kunnan/alueen opettajille, mutta myös muilla yksittäisillä kohderyhmään kuuluvilla osallistujilla on mahdollisuus osallistua koulutukseen.

Kohderyhmänä koulutukselle ovat perusopetuksen, lukion ja ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstö sekä varhaiskasvatuksen henkilöstö (esiopetushenkilöstö, lastentarhanopettajat, hoitajat). Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja kohderyhmään kuuluville osallistujille maksutonta.