Mikä PCV?

Positiivinen CV eli PCV on laaja-alaisten taitojen ansioluettelo, jonka avulla lapsi oppii tunnistamaan osaamistaan. PCV :hen tallennetaan näyttöjä taidoista eri ympäristöissä, kouluissa, kotona, harrastuksissa ja kaveripiirissä. PCV muovautuu lapsen omien tarpeiden mukaan ja kasvaa nuoreksi yhdessä lapsen kanssa päiväkodista alkaen.

PCV edistää myönteistä havaitsemista, jolloin lapsi tai nuori tulee nähdyksi vahvuuksiensa kautta, ja hän itse harjaantuu myös tarkastelemaan toisia taitojen valossa. PCV on perinteisen koulutodistuksen rinnalle tarvittu arvioinnin väline, jossa jokaisesta tallentuu monipuolinen, parhauksia piirtävä kuva. PCV voi olla aluksi lehtiö tai juliste, lisäksi tulossa on digitaalinen applikaatio, joka suunnitellaan lasten itsensä kanssa palvelemaan juuri heitä.