Kouluttajat

Asiantuntijat

Kaisa Vuorinen
Kaisa Vuorinen
Kaisa Vuorinen, Founder & CEO, Positiivinen CV

KM ja sydämeltään aina erkkaope. Positiivisen pedagogiikan intoilija ja aiheesta väikkäriä Helsingin yliopistossa puuhaava monitoimija.
www.kaisavuorinen.com
Lotta Uusitalo Malmivaara
Lotta Uusitalo Malmivaara
FT, dos. Positiivisen kasvatuksen uranuurtaja Suomessa ja Positiivinen CV-tiimin jäsen. Tutkimusta, koulutusta ja oppimateriaalituotantoa laajasti myös erityisen tuen tarvitsijoiden palvelemiseksi. www.uusitalomalmivaara.fi

Kouluttajat

Elina Paatsila
Elina Paatsila
Elina on innokas Positiivinen CV – tiimin jäsen ja koulutusvastaava. Hänellä on pitkä ura koulussa opettajana, monen vuoden kokemus kouluttajana, sekä hän on tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopistossa. Elinan toiveena on, että jokainen lapsi ja nuori saisi kokea olevansa tärkeä ja löytäisi vahvan sisäisen kompassin ympärillä olevien aikuisten ja kavereiden tukemana. Tähän Positiivinen CV on mainio työväline, ja tutustumme siihen uuden oppimisen ja jakamisen ilon, sekä oman kokemuksen ja elämyksen kautta.
Tiina Korpela-Liimatainen
Tiina Korpela-Liimatainen
Tiina on edelläkävijä koulun positiivisen toimintakulttuurin kehittäjänä, ja hän on kiinnostunut tavoista, jotka saavat ihmiset kukoistamaan. Hän toimii vaativan erityistason erityiskoulun koulunjohtajana sekä tekee väitöskirjaa Helsingin yliopistoon.  Tiinalle on tärkeää pysähtyä arvostavan kohtaamisen äärelle, vahvuuksien ja myönteisen kasvun tukemiseen sekä huomaamaan jokaisen ponnistelu ja auttaa sen näkyväksi tulemisessa. Kohdataan toisemme!
Anne-Mari Kuusimäki
Anne-Mari Kuusimäki
Anne-Mari on luokan- ja aineenopettajana päässyt opettamaan eri-ikäisiä oppilaita alakoulusta yläkouluun ja tutuksi on tullut myös erityisopetuksen puoli. Väitöstutkimus Wilma-viestinnästä syventää näkökulmaa hyvän huomaamiseen. Anne-Mari painottaa hyvinvointia, joka lähtee kasvattajan oman itsetuntemuksen vahvistamisesta. PCV:ssä yhdistyvät ne arvot, joita hän haluaa edistää: hyvinvointi, toisten ihmisten ja itsensä arvostaminen sekä kannustaminen, lasten ja nuorten itsetuntemuksen kehittäminen ja suvaitsevaisuuden kasvattaminen.
Axel De La Chapelle
Axel De La Chapelle

Axel har tidigare arbetat med Kaisa, en av hjärnorna bakom Positiv CV, och den erfarenhet han fick av positiv pedagogik via henne, inspirerade honom att söka till klasslärarutbildningen på Helsingfors universitet, var han nu skriver sin kandidatavhandling. Tankarna kring positiv pedagogik har följt med honom sedan dess, och han är extremt ivrig att vara med i Positiv CV, samt att få både inspirera och hjälpa andra.

Mari Thure-Sivola
Mari Thure-Sivola
Mari-Thure-Sivola Mari on erityisluokanopettaja, kouluhyvinvoinnin osaaja sekä ratkaisukeskeinen elämäntaidon valmentaja ja kouluttaja. Mari uskoo elämän olevan mahdollisuuksia täynnä ja hän löytää ihmeitä arjesta.

Tietoisuustaitokouluttajat

Salla-Maarit Volanen
Salla-Maarit (FT) on tutkija Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa ja Helsingin yliopistolla. Viime vuosina hän on tutkinut ja jalkauttanut tietoisuustaidoiksi kutsuttuja tarkkaavaisuusharjoitteita koulumaailmassa, sekä tuottanut Terve Oppiva Mieli- tiiminsä kanssa tietoisuustaitoihin pohjaavan hyvinvointikoulutuksen kouluhenkilöstölle. Salla-Maarit uskoo siihen että työssään onnellinen opettaja pystyy parhaiten tukemaan oppilaitaan itsetuntemuksen, oppimisen ja kukoistuksen tiellä. Positiivinen CV tiimin jäsenenä Salla-Maarit haluaa antaa teoreettisen ja kokemuksellisen katsauksen tietoisuustaitojen monipuolisista hyödyistä koulumaailmassa ja osana positiivistä CV:tä.
Emilia Keijonen
Emilia työskentelee Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa Terve Oppiva Mieli (TOM) –hankkeessa. Hän on ollut mukana TOM-työryhmässä kehittämässä tietoisuustaitoihin pohjaavaa hyvinvointikoulutusta. Emilia haluaa vahvistaa kouluhenkilökunnan osaamista ja ymmärrystä tietoisuustaidoista sekä niiden hyödyistä kouluarjessa hyvinvointia edistävänä tekijänä. Emilia näkee oppimisen ja kouluviihtyvyyden kannalta läsnäolo- sekä tunne -ja vuorovaikutustaidot ensiarvoisen tärkeinä.