Etusivu

Jokaisessa lapsessa ja nuoressa on eri toimintaympäristöissä esiin tulevia taitoja, vahvuuksia ja osaamista, joka ansaitsee tulla nähdyksi. Puutteiden alleviivaamisen sijaan keskittyminen hyvään, ehjään ja toimivaan antaa jokaiselle mahdollisuuden loistaa, mikä edistää myös oppimiselle myönteistä ilmapiiriä. 

Positiivinen CV -koulutushanke järjestetään Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+:n sekä Positiivisen CV:n (PCV) mallin kehittäjien yhteistyönä. Positiivinen CV voitti Sitran Ratkaisu 100-kilpailussa jaetun ensimmäisen sijan. Kilpailussa haettiin  ratkaisuja osaamisen parempaan tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kaisa Vuorinen kertoo koulutuksesta ja Positiivisesta CV:stä seuraavassa videossa:

Koulutushankkeen tarkoituksena on tuoda hyvin laajalti opetushenkilökunta Suomessa tietoiseksi vahvuuspedagogiikkaan perustuvasta Positiivisesta CV:stä ja sen mahdollisuuksista. Koulutusta rahoittaa Opetushallitus.

Alueellisia koulutuksia järjestetään noin 80 eri puolilla Suomea vuosien 2018-2020 aikana. Jokaiseen koulutukseen toivotaan vähintään 75 osallistujaa. Koulutukset koostuvat yhdestä lähiopetuspäivästä sekä kehittämishankkeesta, joka toteutetaan omassa opetuksessa/työyhteisössä. Koulutukseen osallistujat jakavat opittua omaan työyhteisöön. Lisäksi osallistujat jakavat kehittämiskokeilujensa etenemistä ja tuloksia julkisessa blogissa sekä keväällä 2020 järjestettävässä päätösseminaarissa, johon pääsee mukaan 400 koulutukseen osallistujaa eri kouluasteilta.

 

Mikä PCV?

Positiivinen CV eli PCV on laaja-alaisten taitojen ansioluettelo, jonka avulla lapsi oppii tunnistamaan osaamistaan. PCV :hen tallennetaan näyttöjä taidoista eri ympäristöissä, kouluissa, kotona, harrastuksissa ja kaveripiirissä. PCV muovautuu lapsen omien tarpeiden mukaan ja kasvaa nuoreksi yhdessä lapsen kanssa päiväkodista alkaen.

PCV edistää myönteistä havaitsemista, jolloin lapsi tai nuori tulee nähdyksi vahvuuksiensa kautta, ja hän itse harjaantuu myös tarkastelemaan toisia taitojen valossa. PCV on perinteisen koulutodistuksen rinnalle tarvittu arvioinnin väline, jossa jokaisesta tallentuu monipuolinen, parhauksia piirtävä kuva. PCV voi olla aluksi lehtiö tai juliste, lisäksi tulossa on digitaalinen applikaatio, joka suunnitellaan lasten itsensä kanssa palvelemaan juuri heitä.

Koulutukset

Positiivinen cv-koulutukset koostuvat yhdestä lähiopetuspäivästä sekä kehittämistehtävästä, joka toteutetaan omassa opetuksessa/työyhteisössä. Koulutuspäivä kestää pääsääntöisesti klo 9-15.30

Koulutuksessa muodostetaan kokonaiskuvan siitä, mitä vahvuusperustaisuus ja positiivinen pedagogiikka tarkoittavat opetuksessa sekä saadaan keinoja ja työvälineitä soveltaa sitä työssä ja työyhteisössä. Lisäksi opitaan ohjaamaan lapsia ja nuoria tunnistamaan, kehittämään ja dokumentoimaan vahvuuksiaan, taitojaan ja kiinnostuksen kohteitaan Positiivisen CV:n (PCV) avulla.

Teemoina koulutuspäivässä:

-Positiivinen pedagogiikka
-Luonteenvahvuudet: voimavahvuudet, ydinvahvuudet, kasvun vahvuudet
-Lapsen ja nuoren lahjakkuudet, taidot, vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet eri toimintaympäristöissä
-Positiivinen CV: miten tuodaan esiin ja dokumentoidaan lapsen ja nuoren näkyvää ja piilossa olevaa potentiaalia – uutta arviointiin
-Itsetuntemus ja identiteetti
-Palautteen annon kulttuuri: kannustamisen ja nähdyksi tulemisen voima – hyvinvointia luokkaan
-Tietoisuustaidot hyvinvoinnin ja itsetuntemuksen tukena
-Kehittämistehtävän ideointia ja suunnittelua tulevaan

Kehittämistehtävänä on työstää oppilaiden kanssa Positiivinen CV ja soveltaa opittua laajemmin opetustyössä ja työyhteisössä. Työn etenemistä, ideoita, oivalluksia ja hyviä käytänteitä jaetaan hankkeen sivuilla Oivalluksia-osiossa. Työn voi tehdä työpareina/ryhmissä.


Tarjoamme kaikille kiinnostuneille kohderyhmään kuuluville alueille ja yksiköille mahdollisuuden varata vapaa koulutuspäivä omalle paikkakunnalleen (osallistujamäärä vähintään 75). 
Koulutuskalenterista näet vapaat tarjotut päivät koulutukselle. Myös muita koulutuspäiviä voi kysyä. Koulutuksia järjestetään tammikuu 2019- huhtikuu 2020 välisenä aikana ja niitä järjestetään useita kymmeniä. Jos vapaa koulutuspäivä sopii ja haluatte koulutusta paikkakunnallenne, täytä koulutuksen varauslomake 

Kun koulutuspäivä on sovittu kunnan/alueen yhteyshenkilön kanssa, siihen voi ilmoittautua allolevan kalenterin kautta. Koulutus on tällöin tarkoitettu ensisijaisesti sen kunnan/alueen opettajille, mutta myös muilla yksittäisillä osallistujilla on mahdollisuus osallistua koulutukseen. HUOM! Ilmoittautumiset avautuvat pian sitä mukaan, kun koulutusvarauksia tehdään.

Kohderyhmänä koulutukselle ovat perusopetuksen, lukion ja ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstö sekä varhaiskasvatuksen henkilöstö (esiopetushenkilöstö, lastentarhanopettajat, hoitajat). Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja kohderyhmään kuuluville osallistujille maksutonta.

Kouluttajat

Asiantuntijat

Kaisa Vuorinen
Kaisa Vuorinen
Kaisa Vuorinen, Founder & CEO, Positiivinen CV

KM ja sydämeltään aina erkkaope. Positiivisen pedagogiikan intoilija ja aiheesta väikkäriä Helsingin yliopistossa puuhaava monitoimija.
www.kaisavuorinen.com
Lotta Uusitalo Malmivaara
Lotta Uusitalo Malmivaara
FT, dos. Positiivisen kasvatuksen uranuurtaja Suomessa ja Positiivinen CV-tiimin jäsen. Tutkimusta, koulutusta ja oppimateriaalituotantoa laajasti myös erityisen tuen tarvitsijoiden palvelemiseksi. www.uusitalomalmivaara.fi

Kouluttajat

Elina Paatsila
Elina Paatsila
Elina on innokas Positiivinen CV – tiimin jäsen ja koulutusvastaava. Hänellä on pitkä ura koulussa opettajana, monen vuoden kokemus kouluttajana, sekä hän on tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopistossa. Elinan toiveena on, että jokainen lapsi ja nuori saisi kokea olevansa tärkeä ja löytäisi vahvan sisäisen kompassin ympärillä olevien aikuisten ja kavereiden tukemana. Tähän Positiivinen CV on mainio työväline, ja tutustumme siihen uuden oppimisen ja jakamisen ilon, sekä oman kokemuksen ja elämyksen kautta.
Tiina Korpela-Liimatainen
Tiina Korpela-Liimatainen
Tiina on edelläkävijä koulun positiivisen toimintakulttuurin kehittäjänä, ja hän on kiinnostunut tavoista, jotka saavat ihmiset kukoistamaan. Hän toimii vaativan erityistason erityiskoulun koulunjohtajana sekä tekee väitöskirjaa Helsingin yliopistoon.  Tiinalle on tärkeää pysähtyä arvostavan kohtaamisen äärelle, vahvuuksien ja myönteisen kasvun tukemiseen sekä huomaamaan jokaisen ponnistelu ja auttaa sen näkyväksi tulemisessa. Kohdataan toisemme!
Anne-Mari Kuusimäki
Anne-Mari Kuusimäki
Anne-Mari on luokan- ja aineenopettajana päässyt opettamaan eri-ikäisiä oppilaita alakoulusta yläkouluun ja tutuksi on tullut myös erityisopetuksen puoli. Väitöstutkimus Wilma-viestinnästä syventää näkökulmaa hyvän huomaamiseen. Anne-Mari painottaa hyvinvointia, joka lähtee kasvattajan oman itsetuntemuksen vahvistamisesta. PCV:ssä yhdistyvät ne arvot, joita hän haluaa edistää: hyvinvointi, toisten ihmisten ja itsensä arvostaminen sekä kannustaminen, lasten ja nuorten itsetuntemuksen kehittäminen ja suvaitsevaisuuden kasvattaminen.
Axel De La Chapelle
Axel De La Chapelle

Axel har tidigare arbetat med Kaisa, en av hjärnorna bakom Positiv CV, och den erfarenhet han fick av positiv pedagogik via henne, inspirerade honom att söka till klasslärarutbildningen på Helsingfors universitet, var han nu skriver sin kandidatavhandling. Tankarna kring positiv pedagogik har följt med honom sedan dess, och han är extremt ivrig att vara med i Positiv CV, samt att få både inspirera och hjälpa andra.

Mari Thure-Sivola
Mari Thure-Sivola
Mari-Thure-Sivola Mari on erityisluokanopettaja, kouluhyvinvoinnin osaaja sekä ratkaisukeskeinen elämäntaidon valmentaja ja kouluttaja. Mari uskoo elämän olevan mahdollisuuksia täynnä ja hän löytää ihmeitä arjesta.

Tietoisuustaitokouluttajat

Salla-Maarit Volanen
Salla-Maarit (FT) on tutkija Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa ja Helsingin yliopistolla. Viime vuosina hän on tutkinut ja jalkauttanut tietoisuustaidoiksi kutsuttuja tarkkaavaisuusharjoitteita koulumaailmassa, sekä tuottanut Terve Oppiva Mieli- tiiminsä kanssa tietoisuustaitoihin pohjaavan hyvinvointikoulutuksen kouluhenkilöstölle. Salla-Maarit uskoo siihen että työssään onnellinen opettaja pystyy parhaiten tukemaan oppilaitaan itsetuntemuksen, oppimisen ja kukoistuksen tiellä. Positiivinen CV tiimin jäsenenä Salla-Maarit haluaa antaa teoreettisen ja kokemuksellisen katsauksen tietoisuustaitojen monipuolisista hyödyistä koulumaailmassa ja osana positiivistä CV:tä.
Emilia Keijonen
Emilia työskentelee Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa Terve Oppiva Mieli (TOM) –hankkeessa. Hän on ollut mukana TOM-työryhmässä kehittämässä tietoisuustaitoihin pohjaavaa hyvinvointikoulutusta. Emilia haluaa vahvistaa kouluhenkilökunnan osaamista ja ymmärrystä tietoisuustaidoista sekä niiden hyödyistä kouluarjessa hyvinvointia edistävänä tekijänä. Emilia näkee oppimisen ja kouluviihtyvyyden kannalta läsnäolo- sekä tunne -ja vuorovaikutustaidot ensiarvoisen tärkeinä.

Oivalluksia

Ideana: Lapset pitelevät ilmapalloja, jotka sisältävät heidän vahvuudet ryhmän sekä vanhempien näkökulmasta   alle 3v. tavoitteena: Edistää yhteistyötä vanhempien kanssa ja yksilöllisesti huomioida lapsen vahvuuksia. Eteneminen: valitettavasti osa vanhemmista ei osallistunut ollenkaan lapsensa vahvuuksien esiin tuomiseen. oivalluksia: hyvä mieli lapsilla kuulla vahvuuksia, helpottaa tuoda esille lapsien vahvuuksia, samoja vahvuuksia nousee myös vasuihin   Nimi/Nimimerkki: Kissantassut

Vahvuussiivet

Teimme alle 3-vuotiaiden ryhmässä positiiviset CV:t. Askartelimme ryhmätyönä seinälle vahvuussiivet kuvaustaustaksi. Hyödynsimme samaan aikaan meneillään olevaa väriteemaa, ja lapset painoivat siipiin käden jälkiä eri väreillä. Aikuinen valitsi jokaiselle lapselle kolme vahvuutta, jotka kiinnitettiin myös taustaan, ja lapsista otettiin vahvuuskuvat. Lapsi seisoi kuvassa niin, että hänellä oli ikään kuin kannattelevat vahvuussiivet ja ympärillä häntä kuvaavat vahvuudet. …

Kolme luonteenvahvuutta + positiivinen cv

Kohderyhmä 5-6v. Koulutus oli 24.1.19. Tavoitteena käydä läpi 3 tärkeää luonteenvahvuutta (erään lapsen vanhemman toivomat vahvuudet) sekä keskustella mitä se tarkoittaa  + tehtävä. Luonteenvahvuudet olivat itsesäätely, rehellisyys sekä sinnikkyys. Esim sinnikkyydessä keskustelun jälkeen oli tehtävänä tehdä paperilennokki annetun ohjeen mukaan ja itsesäätelyssä perinteinen karkkitesti; Pöydällä olevan karkin saa syödä koska vaan, mutta jos odotat 5 …

Positiivisten asioiden oivaltaminen

Kohderyhmänä oli 3-5-vuotiaat lapset. Tavoitteena oli saada lapset oivaltamaan positiivisia asioita itsestä ja kaverista. Ryhmissä käytiin ensin läpi, että kaverit saavat kertoa lapsesta kivoja asioita, sitten kysyin yksitellen lapsilta asioita mitä he osaavat. Prosessi eteni hyvin. Välillä oli vaikeaa keksiä missä välissä asiat etenevät, mutta saimme ne tehtyä. Omia oivalluksia oli se, että lapset osaavat …

Omat Oivallukset

Kehittämistehtävänä koulutuksessa on työstää oppilaiden kanssa Positiivinen CV ja/tai soveltaa opittua laajemmin opetustyössä ja työyhteisössä. Työn voi tehdä työpareina/ryhmissä. Kirjoita tänne kehittämistehtävästä ja siitä syntyneistä oivalluksista.

Otsikko: Kirjoita kuvaava otsikko
Nimesi/nimimerkki:
Julkaisu: Kohderyhmä? Mikä oli tavoitteena? Miten prosessi eteni? Mitä oivalluksia ja kokemuksia syntyi?

Tee tehtävä viimeistään koulutuspäivässä ilmoitettuun päivämäärään mennessä!

  • Lyhyt otsikko julkaisullesi
  • Julkaisun pääteksti
  •