Etusivu

Jokaisessa lapsessa ja nuoressa on eri toimintaympäristöissä esiin tulevia taitoja, vahvuuksia ja osaamista, joka ansaitsee tulla nähdyksi. Puutteiden alleviivaamisen sijaan keskittyminen hyvään, ehjään ja toimivaan antaa jokaiselle mahdollisuuden loistaa, mikä edistää myös oppimiselle myönteistä ilmapiiriä. 

Positiivinen CV -koulutushanke järjestetään Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+:n sekä Positiivisen CV:n (PCV) mallin kehittäjien yhteistyönä. Positiivinen CV voitti Sitran Ratkaisu 100-kilpailussa jaetun ensimmäisen sijan. Kilpailussa haettiin  ratkaisuja osaamisen parempaan tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kaisa Vuorinen kertoo koulutuksesta ja Positiivisesta CV:stä seuraavassa videossa:

Koulutushankkeen tarkoituksena on tuoda hyvin laajalti opetushenkilökunta Suomessa tietoiseksi vahvuuspedagogiikkaan perustuvasta Positiivisesta CV:stä ja sen mahdollisuuksista. Koulutusta rahoittaa Opetushallitus.

Alueellisia koulutuksia järjestetään noin 80 eri puolilla Suomea vuosien 2018-2020 aikana. Jokaiseen koulutukseen toivotaan vähintään 75 osallistujaa. Koulutukset koostuvat yhdestä lähiopetuspäivästä sekä kehittämishankkeesta, joka toteutetaan omassa opetuksessa/työyhteisössä. Koulutukseen osallistujat jakavat opittua omaan työyhteisöön. Lisäksi osallistujat jakavat kehittämiskokeilujensa etenemistä ja tuloksia hankkeen blogissa.

Kunnat ja koulutuksen järjestäjät: Koulutuksia järjestetään tammikuu 2019- huhtikuu 2020 välisenä aikana ympäri Suomen ja niitä järjestetään useita kymmeniä. Koulutukset ovat saaneet erinomaista palautetta! Koulutuksen vähimmäisosallistujamäärä on 75 osallistujaa. Mahdollisuutta saada koulutus omalle seudulle/paikkakunnalle voit kysyä osoitteesta: anne.burman@helsinki.fi. Suosittelemme kuntien välistä ja seudullista yhteistyötä koulutuksen järjestämisessä!

Mikä PCV?

Positiivinen CV eli PCV on laaja-alaisten taitojen ansioluettelo, jonka avulla lapsi oppii tunnistamaan osaamistaan. PCV :hen tallennetaan näyttöjä taidoista eri ympäristöissä, kouluissa, kotona, harrastuksissa ja kaveripiirissä. PCV muovautuu lapsen omien tarpeiden mukaan ja kasvaa nuoreksi yhdessä lapsen kanssa päiväkodista alkaen.

PCV edistää myönteistä havaitsemista, jolloin lapsi tai nuori tulee nähdyksi vahvuuksiensa kautta, ja hän itse harjaantuu myös tarkastelemaan toisia taitojen valossa. PCV on perinteisen koulutodistuksen rinnalle tarvittu arvioinnin väline, jossa jokaisesta tallentuu monipuolinen, parhauksia piirtävä kuva. PCV voi olla aluksi lehtiö tai juliste, lisäksi tulossa on digitaalinen applikaatio, joka suunnitellaan lasten itsensä kanssa palvelemaan juuri heitä.

Koulutukset

Positiivinen cv-koulutukset koostuvat yhdestä lähiopetuspäivästä sekä kehittämistehtävästä, joka toteutetaan omassa opetuksessa/työyhteisössä. Koulutuspäivä kestää pääsääntöisesti klo 9-15.30

Koulutuksessa muodostetaan kokonaiskuvan siitä, mitä vahvuusperustaisuus ja positiivinen pedagogiikka tarkoittavat opetuksessa sekä saadaan keinoja ja työvälineitä soveltaa sitä työssä ja työyhteisössä. Lisäksi opitaan ohjaamaan lapsia ja nuoria tunnistamaan, kehittämään ja dokumentoimaan vahvuuksiaan, taitojaan ja kiinnostuksen kohteitaan Positiivisen CV:n (PCV) avulla.

Teemoina koulutuspäivässä:

-Positiivinen pedagogiikka
-Luonteenvahvuudet: voimavahvuudet, ydinvahvuudet, kasvun vahvuudet
-Lapsen ja nuoren lahjakkuudet, taidot, vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet eri toimintaympäristöissä
-Positiivinen CV: miten tuodaan esiin ja dokumentoidaan lapsen ja nuoren näkyvää ja piilossa olevaa potentiaalia – uutta arviointiin
-Itsetuntemus ja identiteetti
-Palautteen annon kulttuuri: kannustamisen ja nähdyksi tulemisen voima – hyvinvointia luokkaan
-Tietoisuustaidot hyvinvoinnin ja itsetuntemuksen tukena
-Kehittämistehtävän ideointia ja suunnittelua tulevaan

Kehittämistehtävänä on työstää oppilaiden kanssa Positiivinen CV ja soveltaa opittua laajemmin opetustyössä ja työyhteisössä. Työn etenemistä, ideoita, oivalluksia ja hyviä käytänteitä jaetaan hankkeen sivuilla Oivalluksia-osiossa. Työn voi tehdä työpareina/ryhmissä.

Koulutukseen osallistujat ja kohderyhmään ( Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion ja ammatillisen toisen asteen opetushenkilöstö) kuuluvat: Alla olevassa koulutuskalenterissa näet eri paikkakuntien koulutukset. Voit ilmoittautua koulutukseen kalenterimerkinnässä olevan ilmoittautumislinkin kautta.

Kunnat ja koulutuksen järjestäjät: Koulutuksia järjestetään tammikuu 2019- huhtikuu 2020 välisenä aikana ympäri Suomen ja niitä järjestetään useita kymmeniä. Koulutukset ovat saaneet erinomaista palautetta! Koulutuksen vähimmäisosallistujamäärä on 75 osallistujaa. Koulutuksia on vielä jäljellä! Kysy mahdollisuutta saada koulutus omalle seudulle/paikkakunnalle ottamalla yhteyttä: anne.burman@helsinki.fi. Suosittelemme kuntien välistä ja seudullista yhteistyötä koulutuksen järjestämisessä.

Kun koulutus on sovittu kunnan/alueen yhteyshenkilön kanssa, siihen voi ilmoittautua allolevan kalenterin kautta. Koulutus on tällöin tarkoitettu ensisijaisesti sen kunnan/alueen opettajille, mutta myös muilla yksittäisillä kohderyhmään kuuluvilla osallistujilla on mahdollisuus osallistua koulutukseen.

Kohderyhmänä koulutukselle ovat perusopetuksen, lukion ja ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstö sekä varhaiskasvatuksen henkilöstö (esiopetushenkilöstö, lastentarhanopettajat, hoitajat). Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja kohderyhmään kuuluville osallistujille maksutonta.

Kouluttajat

Asiantuntijat

Kaisa Vuorinen
Kaisa Vuorinen
Kaisa Vuorinen, Founder & CEO, Positiivinen CV

KM ja sydämeltään aina erkkaope. Positiivisen pedagogiikan intoilija ja aiheesta väikkäriä Helsingin yliopistossa puuhaava monitoimija.
www.kaisavuorinen.com
Lotta Uusitalo Malmivaara
Lotta Uusitalo Malmivaara
FT, dos. Positiivisen kasvatuksen uranuurtaja Suomessa ja Positiivinen CV-tiimin jäsen. Tutkimusta, koulutusta ja oppimateriaalituotantoa laajasti myös erityisen tuen tarvitsijoiden palvelemiseksi. www.uusitalomalmivaara.fi

Kouluttajat

Elina Paatsila
Elina Paatsila
Elina on innokas Positiivinen CV – tiimin jäsen ja koulutusvastaava. Hänellä on pitkä ura koulussa opettajana, monen vuoden kokemus kouluttajana, sekä hän on tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopistossa. Elinan toiveena on, että jokainen lapsi ja nuori saisi kokea olevansa tärkeä ja löytäisi vahvan sisäisen kompassin ympärillä olevien aikuisten ja kavereiden tukemana. Tähän Positiivinen CV on mainio työväline, ja tutustumme siihen uuden oppimisen ja jakamisen ilon, sekä oman kokemuksen ja elämyksen kautta.
Tiina Korpela-Liimatainen
Tiina Korpela-Liimatainen
Tiina on edelläkävijä koulun positiivisen toimintakulttuurin kehittäjänä, ja hän on kiinnostunut tavoista, jotka saavat ihmiset kukoistamaan. Hän toimii vaativan erityistason erityiskoulun koulunjohtajana sekä tekee väitöskirjaa Helsingin yliopistoon.  Tiinalle on tärkeää pysähtyä arvostavan kohtaamisen äärelle, vahvuuksien ja myönteisen kasvun tukemiseen sekä huomaamaan jokaisen ponnistelu ja auttaa sen näkyväksi tulemisessa. Kohdataan toisemme!
Anne-Mari Kuusimäki
Anne-Mari Kuusimäki
Anne-Mari on luokan- ja aineenopettajana päässyt opettamaan eri-ikäisiä oppilaita alakoulusta yläkouluun ja tutuksi on tullut myös erityisopetuksen puoli. Väitöstutkimus Wilma-viestinnästä syventää näkökulmaa hyvän huomaamiseen. Anne-Mari painottaa hyvinvointia, joka lähtee kasvattajan oman itsetuntemuksen vahvistamisesta. PCV:ssä yhdistyvät ne arvot, joita hän haluaa edistää: hyvinvointi, toisten ihmisten ja itsensä arvostaminen sekä kannustaminen, lasten ja nuorten itsetuntemuksen kehittäminen ja suvaitsevaisuuden kasvattaminen.
Axel De La Chapelle
Axel De La Chapelle

Axel har tidigare arbetat med Kaisa, en av hjärnorna bakom Positiv CV, och den erfarenhet han fick av positiv pedagogik via henne, inspirerade honom att söka till klasslärarutbildningen på Helsingfors universitet, var han nu skriver sin kandidatavhandling. Tankarna kring positiv pedagogik har följt med honom sedan dess, och han är extremt ivrig att vara med i Positiv CV, samt att få både inspirera och hjälpa andra.

Mari Thure-Sivola
Mari Thure-Sivola
Mari-Thure-Sivola Mari on erityisluokanopettaja, kouluhyvinvoinnin osaaja sekä ratkaisukeskeinen elämäntaidon valmentaja ja kouluttaja. Mari uskoo elämän olevan mahdollisuuksia täynnä ja hän löytää ihmeitä arjesta.

Tietoisuustaitokouluttajat

Salla-Maarit Volanen
Salla-Maarit (FT) on tutkija Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa ja Helsingin yliopistolla. Viime vuosina hän on tutkinut ja jalkauttanut tietoisuustaidoiksi kutsuttuja tarkkaavaisuusharjoitteita koulumaailmassa, sekä tuottanut Terve Oppiva Mieli- tiiminsä kanssa tietoisuustaitoihin pohjaavan hyvinvointikoulutuksen kouluhenkilöstölle. Salla-Maarit uskoo siihen että työssään onnellinen opettaja pystyy parhaiten tukemaan oppilaitaan itsetuntemuksen, oppimisen ja kukoistuksen tiellä. Positiivinen CV tiimin jäsenenä Salla-Maarit haluaa antaa teoreettisen ja kokemuksellisen katsauksen tietoisuustaitojen monipuolisista hyödyistä koulumaailmassa ja osana positiivistä CV:tä.
Emilia Keijonen
Emilia työskentelee Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa Terve Oppiva Mieli (TOM) –hankkeessa. Hän on ollut mukana TOM-työryhmässä kehittämässä tietoisuustaitoihin pohjaavaa hyvinvointikoulutusta. Emilia haluaa vahvistaa kouluhenkilökunnan osaamista ja ymmärrystä tietoisuustaidoista sekä niiden hyödyistä kouluarjessa hyvinvointia edistävänä tekijänä. Emilia näkee oppimisen ja kouluviihtyvyyden kannalta läsnäolo- sekä tunne -ja vuorovaikutustaidot ensiarvoisen tärkeinä.

Oivalluksia

Positiivinen CV

Pienet lapset kohderyhmänä. Tavoitteena oli huomata hyvä lapsessa ja lapsen vahvuudet. Annoimme vanhemmille kotiin täytettäväksi paperi, jossa oli neljä kysymystä lapsesta ja hänen vahvuuksistaan. Päiväkodissa lapsen ryhmän aikuiset miettivät omalta osaltaan lapsen vahvuuksia ja hyviä puolia sekä mitä lapselta olemme oppineet. Paljon oivalluksia syntyi, kun keskityimme yhden lapsen ominaisuuksiin kerrallaan ja hyvä tietää, miten vanhemmatkin …

Koleme tärkeää hyvää ryhmässämme

Valitsimme rohkeuden, reiluuden ja oppimisen ilon. Lapsia haastateltiin ja he saivat pohtivat missä ovat hyviä ja sen jälkeen kuvasimme heidät tekemässä sitä missä ovat hyviä. Sen jälkeen rohkaisimme heitä opettamaan kavereilleen sen missä ovat hyviä. Myös pienryhmissä tehtiin haastattelut missä pienryhmäkaveri on hyvä. Nämä haastattelut luettiin ääneen kaikille. Huomaa hyvä -kirjasta luettiin reiluustarina ja keskusteltiin pienryhmissä …

Itsesäätely

Itsesäätelyn harjoittelua Harjoittelemme itsesäätelyä pienryhmässä peilaamalla omaa sisäistä tilaa auton hurinaan. Käsite itsesäätely avataan oppilaille. Toteutetaan taululle piirretyn autoradan avulla. Oppilas piirtää itse paperille autonsa, jota liikutetaan autorataa pitkin.  Tavoitteena on päästä maaliin kunnialla (tehtävä tuli tehtyä esim. ilman kiukkua). Auto liikkuu radalla maalia kohti oman sisäisen tunteen mukaan. Matkalla voi olla kuoppia,  voi törmätä …

Yhteisöllisyyskukka

Ideana tehdä oman oppilasryhmän kanssa yhteisöllisyyskukka: – Jokainen oppilas taiteilee oman kukan – Kukan keskelle kirjoitetaan koko ryhmän vahvuus – Terälehtiin kirjoitetaan omia vahvuuksia – Kaikki kukat voidaan koota seinälle yhteen kukkakimpuksi Idean voi toteuttaa monen eri ikäluokan kanssa.  Nimi/Nimimerkki: Innokkaat kikyilijät

Omat Oivallukset

Kehittämistehtävänä koulutuksessa on työstää oppilaiden kanssa Positiivinen CV ja/tai soveltaa opittua laajemmin opetustyössä ja työyhteisössä. Työn voi tehdä työpareina/ryhmissä. Kirjoita tänne kehittämistehtävästä ja siitä syntyneistä oivalluksista.

Otsikko: Kirjoita kuvaava otsikko
Nimesi/nimimerkki:
Julkaisu: Kohderyhmä? Mikä oli tavoitteena? Miten prosessi eteni? Mitä oivalluksia ja kokemuksia syntyi?

Tee tehtävä viimeistään koulutuspäivässä ilmoitettuun päivämäärään mennessä!

  • Lyhyt otsikko julkaisullesi
  • Julkaisun pääteksti
  •